Äldreboende
I ett äldreboende finns personal dygnet runt och du kan även få hjälp från sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Läs mer
Omsorg med kvalitet
Ett äldreboende som erbjuder vård och omsorg till personer med olika omsorgsbehov. Läs mer
Omsorg
Det är en boendeform för dig som har behov av service, vård och omsorg dygnet runt. Läs mer

Omsorg

Du som bor eller vistas i Stockholms stad har rätt till äldreomsorg. Äldreomsorgen i Stockholms stad ska präglas av personligt inflytande, individualisering, trygghet och respekt.

Stadens stadsdelsnämnder har ansvar för den äldreomsorg som bedrivs inom stadsdelsområdet.

Inom äldreomsorgen finns bland annat hemtjänst, trygghetslarm, stöd till närstående, servicehus och vård- och omsorgsboende.

Ansvaret för äldreomsorgen regleras främst i socialtjänslagen men även i hälso- och sjukvårdslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Stockholms stad arbetar för att äldre människor får leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Stångberga Omsorg är ett privat vårdhem för rehabilitering och permanent vård av äldre.

Idag har Stångberga ca 30 vårdplatser och ca 40 anställda. En ny flygeln är på plats under hösten 2015 och vi kommer kunna erbjuda demensvård på Stångberga.

www.stangberga.se
Stångberga Omsorg ligger i ett vackert odlingslandskap. Inbäddad i en lummig park står den herrgårdsliknande huvudbyggnaden från 1939 med annex byggt 1998.

Lägenheterna har hög standard med egen toalett och dusch. Huvudbyggnadens sällskapsutrymmen med sina vackra möbler erbjuder en njutbar inramning för sång- och musikstunder, samtal eller andra aktiviteter. Wi-Fi finns i hela fastigheten.