Äldreboende
I ett äldreboende finns personal dygnet runt och du kan även få hjälp från sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Läs mer
Omsorg med kvalitet
Ett äldreboende som erbjuder vård och omsorg till personer med olika omsorgsbehov. Läs mer
Omsorg
Det är en boendeform för dig som har behov av service, vård och omsorg dygnet runt. Läs mer

Äldrevård

En väl fungerande vård och omsorg för äldre måste utgå från de behov som den enskilda individen har. Det kräver att personalen måste vara välutbildad. För att skapa en bra äldreomsorg krävs kompetens i form omvårdnad, rehabilitering, social omsorg.........

För att det ska vara möjligt att bedriva en god och säker vård och omsorg samt handleda personalen behöver den legitimerade personalen ha specialistutbildning. För sjuksköterskor behövs bland annat specialistutbildning i äldrevård för att vara ett bra stöd för den övriga personalen i handledning om det normala åldrandet. Det handlar också om att många äldre har en komplex sjukdomsbild som ställer krav på kunskap för att kunna bedöma effekter av olika insatser. Ett exempel är äldres läkemedelsintag och bedömning av läkemedlets effekter hos den åldrande individen som kan vara helt annorlunda än hos yngre individer.

Stångberga Omsorg är ett privat vårdhem för rehabilitering och permanent vård av äldre.

Idag har Stångberga ca 30 vårdplatser och ca 40 anställda. En ny flygeln är på plats under hösten 2015 och vi kommer kunna erbjuda demensvård på Stångberga.

www.stangberga.se
Stångberga Omsorg ligger i ett vackert odlingslandskap. Inbäddad i en lummig park står den herrgårdsliknande huvudbyggnaden från 1939 med annex byggt 1998.

Lägenheterna har hög standard med egen toalett och dusch. Huvudbyggnadens sällskapsutrymmen med sina vackra möbler erbjuder en njutbar inramning för sång- och musikstunder, samtal eller andra aktiviteter. Wi-Fi finns i hela fastigheten.